Pertandingan Membina Lego

14 April 2017 | Jumaat
3.00 petang – 4.30 petang | Pusat Internet 1Malaysia Lembah Bujang, Kedah

Tujuan:
Bertujuan untuk melatih ahli pi1m mberfikiran secara kritis dan kreatif dan melatih ahli Pi1M untuk berkomunikasi sesama mereka.

Kelebihan:
1. Meransang minda berfikir secara kreatif.
2. Melahirkan individu yang mampu mengawal emosi.
3. Membentuk pemikiran secara logik dan kritikal.

Penglibatan:
Ahli-ahli PI1M

Perlaksanaan Aktiviti:
Pertandingan tersebut dimulakan selepas para peserta masuk ke dalam kelas.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama