Pertandingan Kahoot

18 Mac 2017 | Sabtu
3.00 petang – 4.30 petang | Pusat Internet 1Malaysia Lembah Bujang, Kedah

Tujuan:
Aktiviti ini bertujuan untuk menguji kefahaman ahli PI1M tentang penggunaan Microsoft Movie Maker.

Kelebihan:
1. Meransang minda berfikir secara kritis.
2. Membentuk pemikiran secara logik.

Penglibatan:
Ahli-ahli PI1M

Perlaksanaan Aktiviti:
Pertandingan tersebut dimulakan selepas para peserta masuk ke dalam kelas.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama