Program Public Speaking

20 Januari 2018 | Sabtu
2.00 petang - 3.30 petang | Pusat Internet 1Malaysia Lembah Bujang, Kedah

Tujuan:
• Mempelbagaikan aktiviti di Pi1M Lembah Bujang seterusnya menarik minat ahli Pi1M untuk datang ke Pi1M.
• Mencungkil bakat dan melatih para peserta untuk yakin pada diri dan menggunakan kreativiti disamping meningkatkan kebolehan memori.
• Secara tidak langsung memberi pengetahuan dan kesedaran kepada para peserta tentang apa yang disampaikan.

Kelebihan:
• Ahi-ahli Pi1m yang terlibat lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi.
• Ahli-ahli Pi1m yang terlibat dapat menambahkan pengetahuan tentang sesuatu isu.
• Ahli-ahli Pi1M juga dapat mengetahui cara untuk mengguna kemudahan ICT dalam mencari satu-satu makluamt.

Penglibatan:
Para peserta program.

Perlaksanaan Aktiviti:
Aktiviti ini bertujuan untuk mendidik orang kampung tentang ilmu pengetahuan tentang ICT. Selain itu, multimedia diajar di dalam program ini seperti adobe, video maker dan lain-lain.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama